Strømanlegg kontrollert og klart til bruk

Strømanlegget på bryggene skal nå være kontrollert og klart til bruk.

Hvert uttak har egen strømmåler og medlemmene vil for sesongen 2018 bli fakturert for sitt forbruk etter avsluttet sesong basert på kr. 1,50 per KWH. Lås derfor ditt uttak med en liten hengelås når uttaket ikke benyttes. For neste sesong og videre vil styret vurdere hvordan betaling skal organiseres basert på forbrukserfaringene fra inneværende sesong.

Uttak på noen ledige plasser blir låst av foreningen inntil de blir leiet ut.

Styret

VIKTIG- Avvent låsing av strømuttak på bryggene

Uttakene er merket med plass-nummer og den enkelt plasseier er ansvarlig for å låse sitt uttak og derved beskytte sitt eget uttak og forbruk som man senere vil bli fakturert for.

Strømtilførsel vil bli klar denne uken, men det bes om at låser ikke monteres før elektriker har kontrollert at alle uttak er OK.  Ny beskjed gis når dette er klart.

Styret

Havna godkjent for bruk

En glad-nyhet for medlemmer av Fredrikstad Motorbåtforening med kontrakt for plass i nytt flytebryggeanlegg

Da midlertidig brukstillatelse nå er mottatt fra Fredrikstad Kommune betyr dette at havna kan tas i bruk så snart de pågående og avsluttende arbeidene er ferdigstilt. Dette er planlagt for torsdag 26.4 og medlemmer kan derfor planlegge for å ta tildelt plass i bruk fra og med fredag 27.4. Ta kontakt med havnesjef Armt Maurseth for avtale om uttak.

Plassene er merket med pir- og plassnummer, eks. H-22, og 2 skilt kan sees fra sjøside og fra bryggeside. Vanntilførsel vil være klart ved oppstart og strøm følger etter, anslagvis medio mai. Følg med på Facebook og her på nettsiden for nye oppdateringer.

MVH Styret