Viktig informasjon FMF

Faktura for medlemskap og plassavgift for 2018 er nå under utsendelse via email for de som har ønsket å motta som dette og med post til de øvrige. Et informasjonsskriv med viktig informasjon for 2018 sendes ut samtidig.

Foreningen mottar nå tilbakemeldinger om at infoskrivet som er vedlagt eposten som er sendt ut ikke kan åpnes, mest sannsynlig på grunn av mange ulike programvarer i datamaskinene. Parallelt med at det jobbes med å sende ut dette på nytt legges derfor informasjonen også ut her på hjemmesiden. Se linken til dokumentet under.

Mvh Styret

Viktig informasjon FMF 2018

 

 

 

Plassoversikt nye flytebrygger

29.januar mottok de første medlemmene sin faktura/infoskriv for 2018 via epost der det også var påført hvilken plass den enkelte vil få i vært nye flytebrygge-anlegg. Øvrige medlemmer vil motta faktura/infoskriv/plasstildeling ila de nærmeste dagene

I linken under finner du hvordan nummeroppsettet er laget og derved også hvor i anlegget du er plassert.

Merk, og som angitt i info-skrivet som sendes ut via email/post, er det gitt mulighet til å bytte plasser med lik bredde innbyrdes forutsatt at dette varsles skriftlig til vaktmester eller på vår epost adresse epost@f-mf.no.

Medlemmer som har avtalt oversendelse via epost og som ikke får åpnet vedleggene bes kontakte foreningen omgående.

Mvh Styret

FMF -plassoversikt nye flytebrygger

Status nye flytebrygger

Flytebryggene i havna tar etter hvert sin endelige form og tegningen under beskriver hvordan anlegget til slutt vil se ut selv om enkelte mindre justeringer vil kunne oppstå frem i mot endelig ferdigstillelse.

For tiden er kun 80 av totalt av totalt 453 plasser ledige og vi opplever nesten daglig å motta henvendelser fra mulige nye medlemmer. De største plassene på 5 – 5,5 breddemeter er alle solgt og de ledige fordeler seg ganske likt over de andre størrelsene. Ledige plasser vil med stor sannsynlighet bli solgt frem mot sesongstart 2018.

For de som har tegnet kontakt og betalt sitt innskudd vil spesifisering av tildelt plass bli kommunisert på faktura for plassavgift 2018 som blir sendt ut tidlig på nyåret.

Styret

Tid for opptak 2017 er i ferd med å renne ut !!

Hei,

Som meddelt ved flere anledninger tidligere må havna være tom for båter 1.10 da rivning av pæleanlegget starter påfølgende mandag.

Om du ikke allerede har avtalt tid for ditt opptak er det på tide å gjøre nå. Du bidrar derved til at  vår avtale med flytebryggeleverandøren kan opprettholdes og til at ny-anlegget blir ferdigstilt i tide for båtsesongen 2018.

Takk for at du snarest kontakter vaktmester for din avtale.

Mvh Styret