Status nye flytebrygger

Flytebryggene i havna tar etter hvert sin endelige form og tegningen under beskriver hvordan anlegget til slutt vil se ut selv om enkelte mindre justeringer vil kunne oppstå frem i mot endelig ferdigstillelse.

For tiden er kun 80 av totalt av totalt 453 plasser ledige og vi opplever nesten daglig å motta henvendelser fra mulige nye medlemmer. De største plassene på 5 – 5,5 breddemeter er alle solgt og de ledige fordeler seg ganske likt over de andre størrelsene. Ledige plasser vil med stor sannsynlighet bli solgt frem mot sesongstart 2018.

For de som har tegnet kontakt og betalt sitt innskudd vil spesifisering av tildelt plass bli kommunisert på faktura for plassavgift 2018 som blir sendt ut tidlig på nyåret.

Styret

Tid for opptak 2017 er i ferd med å renne ut !!

Hei,

Som meddelt ved flere anledninger tidligere må havna være tom for båter 1.10 da rivning av pæleanlegget starter påfølgende mandag.

Om du ikke allerede har avtalt tid for ditt opptak er det på tide å gjøre nå. Du bidrar derved til at  vår avtale med flytebryggeleverandøren kan opprettholdes og til at ny-anlegget blir ferdigstilt i tide for båtsesongen 2018.

Takk for at du snarest kontakter vaktmester for din avtale.

Mvh Styret

Klart for flytebrygger !!

Kontrakt med leverandøren Småbåthavner er signert av partene, finansiering er på plass og første innbetaling ved kontraktsinngåelse er foretatt. Nytt flytebryggeanlegg klart for sesongstart 1.mai 2018 er derfor nå en realitet.

Styret er kjent med at mange har vært skeptiske til om at dette kan la seg gjennomføre og flere har derfor valgt på trekke seg ut med ulike begrunnelser. Faktum er nå at mer enn 80% av det nye anlegget er belagt og nye medlemmer kommer inn mer eller mindre daglig. Med stor sannsynlighet vil de nye flytebryggene være fullbooket ved sesongstart til våren, Enkelte plassbredder er allerede fullbelagt og det må derfor justeres noe på fordelingen av plassbreddene i den endelige bryggeløsningen. Dette vil skje i dialog med leverandøren gjennom byggeperioden.

Fordeling av plasser vil skje utover høsten og vinteren, Medlemmene kan derfor se bort ifra den plassangivelsen som ble vist på faktura utsendt for innskuddet. Disse ble kun satt for å kunne fakturere de nye plassene i vårt datasystem Winmarin.

Medlemmene minnes også på at alle båter må være på land eller vekk fra det bestående pælebryggeanlegget senest 1.oktober i år da riving av anlegget starter på dette tidspunktet. Vær derfor ute i god tid med å avtale tid for opptak etter 2017 sesongen med vaktmester.

Styret ser frem i mot å kunne tilby gamle og nye medlemmer et flott flytebryggeanlegg fra oppstart av 2018 sesongen og løpende vil vi benytte oppslag, nettsiden og Facebook til å holde dere informert om fremdriften i prosjektet.

Mvh Finn Kristiansen, leder FMF