Månedlige arkiver: april 2014

Påbudt med klistremerker på alle båter i havna

Det ble fra og med sesongen 2013 og videre besluttet i Styret at alle båter med plass i havna skal ha påført klistremerker som knytter båt til plassnummer. Nye større merker mottas nå i 2014 fra vaktmester når båtene løftes ut med krana etter at avgiften for sesongen er betalt.

Det er derfor viktig at medlemmer med mindre båter, og som setter ut disse selv på kjørerampen, henvender seg til vaktmester for å motta sine klistremerker.

Styret