Månedlige arkiver: oktober 2014

Nytt datasystem vil kreve at medlemmer bidrar med opplysninger om sin båt og personalia

Styret i FMF har besluttet å gå til anskaffelse av systemet Winmarin, et dataprogram som er spesialutviklet for administrasjon og drift av båtforeninger som vår.

Programmet har en rekke muligheter og vi vil benytte de vesentligste og viktigste funksjonene som medlemsregister med alle nødvendige personalia, båtplass nummer, båttype, eierforhold/forsikrings-oversikt, ventelisteordning, fakturering av medlems- og båtplass avgift m.m.

For at vårt nye system, forventet oppstartet og aktivt fra januar 2015, skal gi foreningen og medlemmene maksimalt utbytte er vi nå i prosess med å sende informasjonsskriv og registreringsskjema til samtlige medlemmer. Frankert svarkonvolutt er inkludert i utsendelsen.Svarfrist er satt til 10.november og viktigheten av at det gis riktige og fullstendige opplysninger understrekes ved mulig tap av båtplass om dette ikke etterkommes.

Skrivet og registreringsskjemaet som ila denne uken vil bli sendt medlemmene kan lastes ned fra nettsiden.

Registreringsskjema FMF høsten 2014 Medlemsskriv informasjon høsten 2014

For Styret

Finn Kristiansen, sekretær