Månedlige arkiver: april 2015

Vaktlister for perioden mai – august er nå klare

Etter ønske fra mange av medlemmene legges nå ut listene for en lengre periode. Månedene mai, juni, juli og august er nå dekket med 2 personer pr. vakt. Listene er tilgjengelige i 1. og 2.etasje i klubbhuset samt her på nettsiden (se linken under). Varsel blir også sendt hver enkelt i posten i løpet av de neste dagene.

Vakter som melder forfall, eller ikke møter opp senest kl. 22:00 til avtalt vakt, vil nå bli bli belastet med kr. 2000,- , uansett når man melder fra. Det oppfordres derfor til å skaffe avløser (venner/familie) selv om du skulle være forhindret fra å møte. Foreningen har et antall personer som vil kunne bistå mot betaling. Opplysninger om disse finnes i klubbhuset og avtale må gjøres direkte med en av disse.                                                                                                                Vaktsinnsetter Helge Lundberg vil kunne kontaktes på 980 67 432 hvis foreningen må involveres for å skaffe vakt

Vaktliste Fredrikstad Motorbåtforening Mai – August 2015

Nå kan du kontakte foreningen via nettsiden

Ønsker du å kontakte foreningen med forslag eller spørsmål kan du nå gjøre dette i en kontaktboks som du finner når du åpner siden KONTAKT FORENINGEN. Din henvendelse vil bli videresendt til sektretæren i styret og som formidler denne til rette vedkommende (vaktmester, havnesjef, leder, m.fl.) Alle henvendelser vil bli besvart/kommentert.

Skal du ikke benytte båtplassen din i sommer??

Foreningen opplever hvert år å se et stort antall båtplasser som ikke benyttes av medlemmene og som er synd når vi har et stort antall personer med båt som ønsker å leie sommerplass. Både foreningsmessig og økonomisk er dette dårlig butikk.

Medlemmer som dere allerede nå vet at sin plass ikke vil bli benyttet i månedene mai, juni, juli og august, inviteres derfor nå og før 1. mai gi skriftlig beskjed om at plassen ikke vil bli benyttet i disse 4 månedene. Medlemmer som frigir sin plass slipper å gå nattevakt samme år. Beskjed kan gis på som epost til epost@f-mf.no, som brev til Fredrikstad Motorbåtforening – Mosseveien 15 – 1610 Fredrikstad, som lapp i postkassa i klubbhuset eller via et kontaktskjema her på nettsiden (som om få dager vil være på plass).