Månedlige arkiver: november 2015

Fjerning av tau på stolper/brygger

Etter kontroll av havnesjef og vaktmester er det fortsatt mange båteiere som ikke har fjernet eller sikret fortøyningstauer på sin båtplass. På flere steder ligger/henger tau og slenger og medfører fare for sikker ferdsel både både på bryggene og på vannet.

Styret ønsker å påpeke at det er ethvert medlems ansvar å rydde sin plass når båten tas opp og vil selv sørge foreta fjerning av dette hvis den enkelt ikke rydder opp. Foreningen tar ikke ansvar for hva som fjernes og den enkelt vil selv måtte anskaffe nye tauer til våren for egen regning.

Styret

Ulovlig og omfattende strømbruk på land

Det er igjen avdekket at mange båteiere har tilkoblet og bruker, i strid med regelverket, kontinuerlig støm meds båten ligger i opplag. Hensikten med å ha strøm tilgjengelig er for klargjøring for vinterlagring og deretter for kortvarig bruk til eksempel lading av batterier over et par døgn. Desverre registeres det forbruk langt utover dette.

Styret ønsker  å presisere at regelverket er satt til å følges og vil etter kontroll fjerne, eventuelt kappe, ledninger og strømtilførsel som ikke brukes som avtalt. Kontinuellig strømbruk er et risikoforhold vi ikke ønsker å ha og en brann som følge av dette er jo et skrekkscenario ingen ønsker å se.

Styret