Månedlige arkiver: april 2016

Ureglementert bruk av strøm på opplagsplassen i havna

Vårpussen har startet i havna og fler og fler av medlemmene er i full gang med arbeidet og  starten på sesongen 2016. Til dette bruker mange naturlig nok strøm til slipe- og poleringsmaskiner og til annet nødvendig elektrisk verktøy.

Desverre så registreres det flere og flere tilfeller at det settes på varmeovner i båtene og at disse blir stående på over lengre tid. Dette er ikke strømanlegget dimensjonert for og foreningen mottar derfor et økende antall henvendelser på at sikringene har gått og arbeidet med båtende blir skadelidende.

Det presiseres derfor at regelverket som forbyr varmekilder i båtene skal følges og at foreningen ikke tar noe ansvar for konsekvenser ved at ledningene trekkes ut når slik ureglementert bruk blir avdekket.

For Styret

Finn Kristiansen, leder

Nye flytebrygger – Prosjektgruppe etablert og oppstartsmøte avholdt

Etter massiv support fra medlemmene som deltok i møtet 7.april har det vært jobbet aktivt med å få etablert en prosjektgruppe som kan påbegynne arbeidet med en løsning og et beslutningsunderlag som kan presenteres for Styret og for et ekstraordinært Årsmøte.

Det er derfor tilfredsstillende å kunne meddele at en prosjektgruppe er etablert og at denne sammen med forenings leder møtte til oppstartsmøte 18.april. Gruppen består av medlemmer i foreningen sammen med en representant for Styret og foreningens vaktmester. Gruppen er:

 • Ørnulf Omberg, prosjektleder
 • Hans Martin Andreassen
 • Petter Jacobsen
 • Fredrik Lie
 • Arnt Maurseth

Gruppen diskuterte og avtalte i oppstartsmøtet hvordan jobbe videre med de mest sentrale forholdene med høyest prioritet og hvordan kommunisere løpende med Styret.

Styret er godt fornøyd at en sterk prosjektgruppe er etablert og at arbeidet har kommet raskt igang. Foreningens medlemmer vil bli holdt løpende orientert her på nettsiden. Les videre

OBU støtter Strandryddedagen og Hold Norge Rent

Bli med på Strandryddedagen 2016!

Marin forsøpling er stort og alvorlig miljøproblem som truer det marine miljøet og påfører sjøpattedyr, fugl, fisk, plankton m.m. store skader. Problemet er globalt, men det er likevel mye vi kan gjøre her i Norge, og et av våre viktigste tiltak er Strandryddedagen.

Strandryddedagen er Norges største kollektive ryddedugnad. Det ryddes i alle fylker både på øyer, strender og havbunnen langs kysten og i innlandet i tilknytting til vassdrag og innsjøer.

Fredrikstad Motorbåtforening har valgt å ikke organisere noe spesielt for dette, men oppfordrer medlemmer til å følge med på og delta i andre lokale initiativ.

Styret

 

Prosjekt flytebrygger – invitasjon til å bidra i arbeidet med utvikling av løsning

Som kjent og tidligere kommunisert ble det fremlagt i medlemsmøtet 7.april tanker om hvordan utvikle havna i Fjeldberg til et moderne og fremtidsrettet flytebryggeanlegg. Et 80-talls fremmmøte medlemmer gav bred oppslutning og støtte til å se på dette videre. Det nyvalgte styret skal møtes først gang torsdag 14.april og hvordan organisere og komme igang med prosjektet er en viktig sak på dagsorden.

Med en medlemsmasse på over 600 personer vet vi at det mange besitter erfaring og kompetanse som vil kunne komme foreningen, prosjektet og derved medlemmene til gode. Det etterlyses derfor herved en henvendelse fra de av dere som kunne ønske å bidra inn i det forestående arbeidet.

Er du interessert kan du sende oss en henvendelse via ‘Kontakt Foreningen’ her på nettsiden eller som en epost til foreningens leder finn.kristiansen@posten.no. Ønsker du å avklare noen spørsmål er du også velkommen til å kontakte leder på 917 76 575.

MVH Styret

 

 

Årsmøte avholdt 7.april – presentasjon av nyvalgt styre

Fredrikstad Motorbåtforening avholdt 7.april sitt ordinære årsmøte. 86 medlemmer og noen ledsagere møttes i Fredrikstad Innovasjonsparks lokaler (Hydrogenfabrikken – tidl. DeNoFa) og møtet ble avholdt etter agenda iht. foreningens vedtekter:

 • Åpning
 • Innkallingsmåte
 • Vag av dirigent, referent, tellekorps og to til å skrive under protokollen
 • Årsberetning
 • Regnskap og revisjonsberetning
 • Budsjett 2016
 • Innkomne forslag
 • Valg
 • Avslutning

Protokoll fra Årsmøte vil bli lagt ut på nettsiden så snart den foreligger. Som nytt Styre er valgt:

 • Leder: Finn Kristiansen, ett år ny
 • Nestleder: Roar Jakobsen, ett år igjen
 • Kasserer: Fredrik Lie, ett år igjen
 • Sekretær: Dagfinn Lindberg, to år ny
 • Havnesjef: Bjørn Eriksen, to år gjenvalg
 • 1.varamann: Arvid Eliassen, to år ny
 • 2.varamann: Vidar Kristensen, ett år igjen

Styret

 

Styret presenterte tanker om mulige nye flytebrygger – bred støtte på Medlemsmøte 7.april

Etter avsluttet Årsmøte presenterte Styret sine tanker om hvordan se på om en utviking av havna fra påle- til flytebrygger kunne gjennomføres. Grunnet nødvendig behov for større utskiftninger av bestående anlegg er det naturlig å parallelt se på alternative løsninger.

I møtet fremkom det mange spørsmål som må besvares, men totalt fikk forslag om å bearbeide dette videre bred støtte og Styret vil om kort tid komme tilbake til hvordan organisere atbeidet videre. På linken under ligger presentasjonen som ble fremlagt på medlemsmøtet.

Styret

Presentation flytebrygger Fredrikstad Motorbåtforening