Månedlige arkiver: juni 2016

Ordinær utsetting av båter i havna avsluttes 1.juli

På grunn av vaktmesters ferieavvikling avsluttes ordinær utsetting av båter 1.juli. Havnesjef Bjørn Eriksen (920 48 412) vil fungere som back-up for vaktemesteren under hans fravær og kan kontaktes ved kristiske situasjoner og ved helt spesielle forhold . Nestleder Roar Jacobsen (909 75 254) inngår også i denne beredskapen. Godtgjørelse for ekstra-tjenesten vil normalt være gjeldende.

Styret benytter anledningen til å ønske dere alle en fin båt-sommer!

Mvh for Styret

Finn Kristiansen, leder

Årets eventyr – felles dugnad i havna 16.juni 2016

Det skal igjen avholdes årlig dugnad på fellesområdene i havna. Opplagsplass og området forøvrig skal ryddes og vegetasjon holdes nede der dette er påkrevet.

Styret har satt dato 16.juni for dette der 100 heldig utvalgte medlemmer vil bli innkalt spesielt til dugnaden som starter kl. 17:00.

Foreningen har begrenset mengde redskap til disposisjon og deltagere bes derfor om å ta med seg river, feiekoster, spader og annnet hensiktsmessig utstyr.

Vel møtt,

STYRET