Månedlige arkiver: juli 2016

NYE FLYTEBRYGGER – Ekstraordinært årsmøte 18.august 2016

I styremøte 22.juni presenterte prosjektgruppen sin løsning og finansieringsplan for det varslede flytebryggeprosjektet i Fredrikstad Motorbåtforening. Samtlige pæleplasser forslås fjernet og erstattes med moderne flytebrygger av betongkvalitet og med vann og strømtilførsel til samtlige plasser. Bestående flytebrygger (minus sommerbrygga nærmest roklubben) forslås også oppgradert til tilsvarende standard. Det forutsettes at prosjektet får nødvendige godkjenninger i Fredrikstad Kommune og at finansieringsplanen godkjennes av bank.

Styret har takket prosjektgruppen for godt utført arbeid og har vedtatt å støtte at prosjektet skal realiseres etter et flertallsvedtak på et ekstraordinært årsmøte. Dato for dette møtet er satt til torsdag 18.august i år og vil bli avholdt på Øra Næringspark med start kl. 18:00. Det vil bli servert kaffe og snitter etter avsluttet møte.

Prosjektet vil kunne medføre at havna i Fjelberg vil kunne fremstå som et av byens og fylkets mest moderne og attraktive anlegg og medlemmene i foreningen inviteres derfor til å møte opp i stort antall og til og si sin mening gjennom avstemming etter at prosjektet er behørig presentert og diskutert. Vel møtt!!