Månedlige arkiver: september 2016

Nyttig informasjon til alle medlemmene i Fredrikstad Motorbåtforening

Bakgrunn

Styret får henvendelser fra medlemmene, og det er hyggelig, og disse henvendelsene er av ulik karakter. Styret er veldig opptatt av at ALLE skal kunne nå de rette personer i styret ved henvendelse på telefon, sms eller epost. Styrets sammensetning er også av ulik karakter, flere er i full jobb, mens andre i styret kan være lettere og nå ved telefon, sms og epost. For at dette skal fungere optimalt, har styret bestemt at nye kommandolinjer opprettes. Med modellen under, mener styret at alle bør få svar på sine henvendelser.

Oversikt over kontakter

Alle henvendelser gjøres til sekretær Dagfinn Lindberg eller vaktmester Arnt Maurseth Sekretæren treffes på telefon 90 15 44 82 eller helst på dagflind@online.no .Vaktmester treffes på telefon 99 56 04 09 eller på epost a.maurseth@gmail.com . Disse vil motta din henvendelse og svare direkte, eller å bringe videre til rette ansvarshavende for eksempel dette med å:

–           Bytte båtplass, ønske om båtplass, opptak / uttak                                                               –           Oppsigelser, endre til passive medlemmer                                                                          –          Ventelistene                                                                                                                                 –          Vaktlistene                                                                                                                                   –           Epost /nettsidene                                                                                                                       –          Ikke mottatt faktura                                                                                                                           –           Andre havna- og medlemssaker

For orden skyld, kan sekretæren være lettest å nå, fordi vaktmester ofte står fast i arbeidsoppgaver, og kan av den grunn ikke svare på telefon.

Mvh Styret