Månedlige arkiver: oktober 2016

Mudring i havna

Etter en tids diskusjon i styret om hvordan starte en prosess hvor foreningen kan tilby medlemmer med større båter en selvfinansiert opptaksmulig og vinterlagring i havna, vedtok styret å fjerne noe masse innenfor krana for å bedre arbeidsbetingelser for mobilkran. Andre positive og driftsmessige fordeler som økt kai-lengde, område hvor trebåter kunne trutne og andre driftsfordeler var også medvirkende argumenter for at dette skulle gjøres

Umiddelbart etter at arbeidet ble startet 11.oktober dukket en representant fra Fredrikstad Kommune opp og påla stans arbeidet da det kunne være mulighet for at massene kunne inneholde tungmetaller og andre giftige komponenter etter mange års drift i havna. Prøver ble da tatt for analyse.

Resultatet fra prøvene ble mottatt 17.10 og mistanken viste seg å være berettiget. Kommunen har nå gitt beskjed om at arbeidet gjerne kan fortsette, forutsatt at massene deponeres på dertil godkjent mottak.

I møte 17.10 vurderte styret igjen dette i lys av at massene må deponeres som spesialavfall med dertil tilhørende kostnader. Selv om pristilbud mottatt gjennom kommunen er kun 50 % av hva som er normalpris, besluttet styret å stoppe videre arbeid etter å ha foretatt en mindre utgraving på et felt langs kaia som gjenstår for deretter kjøre all masse til godkjent mottak.

Styret forutså dessverre ikke at saken kunne utvikle seg i en slik retning når det opprinnelige vedtaket om mudring ble fattet. En pause i arbeidet inntil en helhetlig løsning for opptak av større båter kan presenteres for medlemmene på årsmøtet til våren sees derfor på som en riktig beslutning.

Styret

 

Travle tider for vaktmester

Det er for tiden svært høy aktivitet med båtopptak og mange kan nok dessverre oppleve å ha problemer med å nå vaktmester Arnt Maurseth på telefon. Det oppfordres derfor til, for de av dere som har denne muligheten, å ta en tur i havna å snakke med han direkte,

Mvh Styret

Opptak av større båter i havna

I Fredrikstad Motorbåtforening har vi i alle år praktisert at det kun er båter tilhørende faste medlemmer og som kan løftes opp av havnas egen kran som blir plassert på vårt opplagsområde på land. I tillegg til disse kan mindre båter tilhørende faste medlemmer tas opp med egen bil-henger og plasseres på land etter anvisning fra vaktmester.

Som et ledd i utviklingen og hvor de store båtene blir større og større har Styret vedtatt en forsøksordning å sette på land noen båter som selv finansierer og organiserer opptak med mobilkran, alle innenfor en radius hvor krana ikke behøver å flytte på seg under løftet. Det er vurdert at det maksimalt er 6 større båter som kan tas opp og plasseres på land på en slik måte. 6 båteiere, hvorav 3 båter lå på land også sist vinter, har hatt kontakt med foreningen og har fått godkjent et slikt opptak.

En fortsettelse av opptak av større båter vil med stor sannsynlighet måtte fortsette og et antall utover de første 6 må nok påregnes de neste årene. Styret ønsker å være tydelig på at foreningen forutsetter at slike opptak fortsatt organiseres i dialog med vaktmester og betales av den enkelte båteier slik at øvrige medlemmer ikke blir økonomisk skadelidende.

Styret har allerede hatt innledende diskusjoner om hvordan bedre organisere plassering av båter på land og hvordan eventuelt endre betalingsmodellen med delt plassavgift mellom sjø og land. Med en slik modell vil vi kunne stimulere til at flere båteiere av de mindre båtene større grad velger å lagre båtene hjemme eller på andre områder. Dette vil kunne gi oss en større mulighet til å anvende opplagsområdet til et større antall store båter, også for de som velger et selvfinansiert opptak med mobilkran.

Mvh Styret