Månedlige arkiver: desember 2016

Innmeldings- og plassavgifter 2017

Etter ekstraordinært årsmøte 24.november der et stort flertall av medlemmene bestemte at breddemeterprisen på det fremtidige flytebryggeanlegget skal legges til grunn for plassavgiftene allerede fra 2017 sesongen, har samtlige plasser i anlegget blitt oppmålt med laser (lysåpning mellom stolpene). Målene er rundet ned til nærmeste hele 10-centimetere og deretter er plassavgiften  beregnet basert på kr.2000,- per breddemeter.   En plass på 2,8m vil da få plassavgift på kr. 5600,- og en annen på 3,7m får da kr. 7400,-. Maks pris i 2017, tilsvarende som for flytebryggeanlegget, blir kr. 10000. Styret vedtok i møtet 20.desember å legge denne beregningsmodellen til grunn for avgifter 2017 som sendes medlemmene i januar og med forfall medio februar.  

Innmeldingsavgift for nye medlemmer økes med kr. 100,- til å bli kr. 2400,- i 2017 

Styret

 

Nye flytebrygger – byggesøknad oversendt til Fredrikstad Kommune

Etter vedtaket om å gå videre med utbygging av havna i Fjeldberg til et anlegg med moderne flytebrygger har det blitt jobbet intenst med å få oversendt byggesøknaden til Fredrikstad Kommune på denne siden årsskiftet.

I samarbeidet med lokale ingeniørfirmaet Svendsen & Co AS er dette arbeidet nå fullført og søknaden ble oversendt Kommunen i går 14.desember og en behandlingstid på 3 måneder er forventet,

Styret vil holde medlemmene løpende informert om utviklingen i prosjektet gjennom nettsiden og som oppslag i havna. Målbildet er ny havn klar for bruk ved sesongstart 2018.

Styret

Momsrefusjon godkjent for regnskapsåret 2015

Fredrikstad Motorbåtforening er som forening momspliktig og må derved betale merverdiavgift på alt som innkjøpes av materiale og tjenester til foreningen. Imidlertid finnes det regler hvor vi vår kan søke å få deler av momsinnbetalingen refundert etter å ha besvart en rekke spørsmål om omfanget  og verdien av den aktiviteten vi bedriver, for medlemmene og for lokalmiljøet.

Styret har den glede å kunne meddele at vi for regnskapsåret 2015 nå i desember 2016 har mottatt 105,000 kroner i momsrefusjon og som derved kan benyttes til videre drift og utvikling av havna. E ny søknad for 2016 vil bli sendt når regnskapet er avsluttet og revisjonsrapport foreligger.

Styret