Månedlige arkiver: januar 2017

Viktig informasjon – kontingent/plassavgift 2017 og dato/sted for ordinært årsmøte 2017

På linken under finner du informasjon sendt ut i disse dager sammen med faktura for kontingent og plassavgift for 2017. Sendt som ordinær post og som epost til de har bedt om dette. Merk forfallsdato 15.februar og at samme dato er satt som frist for utmeldelse/plassoppsigelse om ikke krav til avgifter for 2017 skal gjelde.

Mvh Styret

Viktig informasjon FMF

 

Utmeldelse 2016 – avvik fra plikter definert i foreningen lovverk (oppdatert 19.1.2017)

I foreningens lover § 10 står det om utmeldelse:

Utmeldelse av foreningen og plassoppsigelse må skje skriftlig til styret innen 30. november, i det kalenderåret man har betalt kontingent og plassavgift for. Medlemmer som står i foreningens båtplassarkiv den 31.desember samme år, må gå vakt neste sesong.

Da det ekstraordinære årsmøtet så sent som 24.11.2016 vedtok å endre satsene for båtplassavgiftene og om å søke tillatelse for investere i et nytt flytebryggeanlegg, ser Styret det derfor riktig å gi medlemmene noe tid på å vurdere sin fremtid i foreningen.                              Det informeres derfor om at fristen for å informere om utmeldelse er satt til 15. februar 2017 og at disse fortsatt skal leveres skriftlig. Utmeldelser mottatt etter 15.2 vil da ikke bli registrert som gyldige for 2017 sesongen og plassavgift og nattvakt vil følge.

Styret