Månedlige arkiver: mars 2017

Flytebrygger godkjent av Fredrikstad Kommune

Styret mottok i går 30,mars den gode nyheten om at Fredrikstad Kommune har godkjent vår søknad om ombygging av havna til flytebrygger. Nærmere opplysninger om hvordan videre fremdrift vil påvirke havna og foreningens medlemmer vil bli gitt på medlemsmøte 6.april på Fredrikstad Stadion. Dette starter umiddelbart etter ordinært Årsmøte som har oppstart 18:00.

Styret

Innbrudd og hærverk på båter i havna

Det er oppdaget at det har vært uvedkommende om bord i flere båter på land natt til i dag 29.mars. Det er foreløpig klart at 3 båter har vært besøkt. Utstyr og elektronikk mangler og det er også utført hærverk i to av båtene. Forholdene er politianmeldt og politiet har vært i havna på befaring.

Områdene på land og på sjø er kameraovervåket i Fredrikstad Motorbåtforening og har fanget opp personer som befinner seg på området på aktuelt tidspunkt. Bildene er oversendt politiet.

Medlemmer oppfordres snarest mulig til å sjekke sin båt og melde eventuelle uregelmessigheter til vaktmester Arnt Maurseth (995 60 409) eller til leder Finn Kristiansen (917 76 575)

 

Årsmøte torsdag 6.april på Fredrikstad Stadion

Fredrikstad Motorbåtforening avholder årsmøte torsdag 6. april

i Fredrikstad Fotballklubb sine lokaler på Kråkerøy. Møtet starter kl. 1830. Registrering fra kl. 1800.

Saksliste ifølge foreningens vedtekter.

Etter årsmøtet avholdes et medlemsmøte med informasjon om flytebryggeanlegget.

Vel møtt! Styret

Utmeldelse i Fredrikstad Motorbåtforening – betaling av plassavgift for 2017

Oppsigelsesfristen er normalt 30. november for å si opp medlemskap i foreningen, for da å slippe å betale plassen for kommende år.

Fristen for betaling ble utsatt fra normalt 30.november til 15.februar nå i år for nettopp for å gi de som vurderte sin fremtid i foreningen for 2017 sesongen.

Uten unntak, skal de som ikke har fulgt fristen, betale tilsendt giro. Det i følge våre vedtekter § 10 – Utmeldelse.                        

Styret 2017