Månedlige arkiver: april 2017

Tyveri av påhengere i havna

Natt til i dag 25.april ble det stjålet minst 3 stk. påhengere i havna. Aktivitet er registrert på overvåkings-kamera  ved 04-tiden. Politiet er på stedet sammen med vaktmester som også inspiserer området for å sjekke om flere motorer kan være borte.

Medlemmer med slike motorer bes oppsøke havna for kontroll og eventuelt varsel om tap til vaktmester/styret.

Styret

Plasskontrakter nye flytebrygger – prosedyre og timing for innlevering

Prosedyre for bestilling av båtplass i nytt flytebryggeanlegg i Fredrikstad Motorbåtforening

Link til plasskontrakt:

Plasskontrakt_endelig

  1. Skriv ut plasskontrakt fra nettsiden eller kontakt vaktmester i havna for å få en utskrift der
  2. Fyll inn alle opplysninger som etterspørres, bruk blokk-bokstaver og være nøye med at alle opplysninger er riktige, også telefonnummer og epost-adresse
  3. Husk og signere i feltet for ‘Medlem’
  4. Send gjerne ferdig utfylt skjema som vedlegg til epost på epost@f-mf.no, som brev til Fredrikstad Motorbåtforening, Mosseveien 16, 1610 Fredrikstad eller lever det direkte i postkassa eller til vaktmester i havna
  5. Tidsfrist for innlevering er snarest mulig og senest 15. mai 2017

Plasskontrakter er en betingelse for å bli tilbudt plass i det nye flytebryggeanlegget i 2018 og vil være grunnlaget for faktura for innskuddet som skal faktureres medlemmene i juni 2017. Avgjørende er det derfor at dette gjøres riktig og innenfor oppsatt frist.

Beskrivelse av plassene:

Max bredde på båten er lysåpningen på plassen.

Kontrakten returneres på mail (eller på post for de som ikke mail adresse), signert av foreningen og med bekreftelse av plass størrelse før betalingsforfall på innskuddet.

Selve plasstildelingen skjer først når anlegget er fastsatt.

For Styret

Finn Kristiansen, leder Fredrikstad Motorbåtforening