Månedlige arkiver: mai 2017

Vaktlister juni – september 2017

Se under link til vaktliste i Fredrikstad Motorbåtforening for perioden Juni – September 2017.

Vaktliste juni – september 2017

Alle som får denne mailen står på denne listen skal gå vakt.

Det blir ikke innkalt til vakt ved bruk av vaktlapper som blir sendt i posten med mindre det er noen medlemmer som ikke har emailadresse.

Styret vil for øvrig minne om at fristen for å slippe vakt pga oppsigelse eller overføring til passivt medlemskap var 30. november 2016. Alle som har sagt opp eller gått over til passivt medlemskap etter dette har blitt kalt inn til vakt i henhold til foreningens lover og regler.

Vaktinnkallelse:

Oppmøte 2. etasje i klubbhuset senest kl, 22.00. Vakt til neste morgen kl. 06.00 Medlemmene har på årsmøtet godkjent at styret om nødvendig bruker Vaktselskap som vakter. Vakter som melder forfall, eller ikke møter opp, vil nå koste Kr. 2000,- uansett når man melder ifra.         Skaff derfor vakt selv. Snakk med familie, venner eller andre du tror kan hjelpe deg. Vaktene må være til stede kl. 22.00 for å bli registrert og unngå gebyr. Foreningen har noen pensjonister/uføre/ eller andre som er villige til å ta ekstravakter. Du kan prøve å ringe og avtale tid og pris med dem selv. Navn og tlf. står på oppslagstavla i klubbhuset i 2. etasje. Den samme vaktlisten men med telefonnummer ligger tilgjengelig i 2. etasje i klubbhuset. Vaktlistene ligger også her nettsiden. Må foreningen skaffe vakt kan du ringe Helge Lundberg mobil 980 67 432.

MVH Styret