Månedlige arkiver: juli 2017

Klart for flytebrygger !!

Kontrakt med leverandøren Småbåthavner er signert av partene, finansiering er på plass og første innbetaling ved kontraktsinngåelse er foretatt. Nytt flytebryggeanlegg klart for sesongstart 1.mai 2018 er derfor nå en realitet.

Styret er kjent med at mange har vært skeptiske til om at dette kan la seg gjennomføre og flere har derfor valgt på trekke seg ut med ulike begrunnelser. Faktum er nå at mer enn 80% av det nye anlegget er belagt og nye medlemmer kommer inn mer eller mindre daglig. Med stor sannsynlighet vil de nye flytebryggene være fullbooket ved sesongstart til våren, Enkelte plassbredder er allerede fullbelagt og det må derfor justeres noe på fordelingen av plassbreddene i den endelige bryggeløsningen. Dette vil skje i dialog med leverandøren gjennom byggeperioden.

Fordeling av plasser vil skje utover høsten og vinteren, Medlemmene kan derfor se bort ifra den plassangivelsen som ble vist på faktura utsendt for innskuddet. Disse ble kun satt for å kunne fakturere de nye plassene i vårt datasystem Winmarin.

Medlemmene minnes også på at alle båter må være på land eller vekk fra det bestående pælebryggeanlegget senest 1.oktober i år da riving av anlegget starter på dette tidspunktet. Vær derfor ute i god tid med å avtale tid for opptak etter 2017 sesongen med vaktmester.

Styret ser frem i mot å kunne tilby gamle og nye medlemmer et flott flytebryggeanlegg fra oppstart av 2018 sesongen og løpende vil vi benytte oppslag, nettsiden og Facebook til å holde dere informert om fremdriften i prosjektet.

Mvh Finn Kristiansen, leder FMF