Månedlige arkiver: november 2017

Status nye flytebrygger

Flytebryggene i havna tar etter hvert sin endelige form og tegningen under beskriver hvordan anlegget til slutt vil se ut selv om enkelte mindre justeringer vil kunne oppstå frem i mot endelig ferdigstillelse.

For tiden er kun 80 av totalt av totalt 453 plasser ledige og vi opplever nesten daglig å motta henvendelser fra mulige nye medlemmer. De største plassene på 5 – 5,5 breddemeter er alle solgt og de ledige fordeler seg ganske likt over de andre størrelsene. Ledige plasser vil med stor sannsynlighet bli solgt frem mot sesongstart 2018.

For de som har tegnet kontakt og betalt sitt innskudd vil spesifisering av tildelt plass bli kommunisert på faktura for plassavgift 2018 som blir sendt ut tidlig på nyåret.

Styret