Månedlige arkiver: januar 2018

Viktig informasjon FMF

Faktura for medlemskap og plassavgift for 2018 er nå under utsendelse via email for de som har ønsket å motta som dette og med post til de øvrige. Et informasjonsskriv med viktig informasjon for 2018 sendes ut samtidig.

Foreningen mottar nå tilbakemeldinger om at infoskrivet som er vedlagt eposten som er sendt ut ikke kan åpnes, mest sannsynlig på grunn av mange ulike programvarer i datamaskinene. Parallelt med at det jobbes med å sende ut dette på nytt legges derfor informasjonen også ut her på hjemmesiden. Se linken til dokumentet under.

Mvh Styret

Viktig informasjon FMF 2018

 

 

 

Plassoversikt nye flytebrygger

29.januar mottok de første medlemmene sin faktura/infoskriv for 2018 via epost der det også var påført hvilken plass den enkelte vil få i vært nye flytebrygge-anlegg. Øvrige medlemmer vil motta faktura/infoskriv/plasstildeling ila de nærmeste dagene

I linken under finner du hvordan nummeroppsettet er laget og derved også hvor i anlegget du er plassert.

Merk, og som angitt i info-skrivet som sendes ut via email/post, er det gitt mulighet til å bytte plasser med lik bredde innbyrdes forutsatt at dette varsles skriftlig til vaktmester eller på vår epost adresse epost@f-mf.no.

Medlemmer som har avtalt oversendelse via epost og som ikke får åpnet vedleggene bes kontakte foreningen omgående.

Mvh Styret

FMF -plassoversikt nye flytebrygger