Månedlige arkiver: april 2018

Havna godkjent for bruk

En glad-nyhet for medlemmer av Fredrikstad Motorbåtforening med kontrakt for plass i nytt flytebryggeanlegg

Da midlertidig brukstillatelse nå er mottatt fra Fredrikstad Kommune betyr dette at havna kan tas i bruk så snart de pågående og avsluttende arbeidene er ferdigstilt. Dette er planlagt for torsdag 26.4 og medlemmer kan derfor planlegge for å ta tildelt plass i bruk fra og med fredag 27.4. Ta kontakt med havnesjef Armt Maurseth for avtale om uttak.

Plassene er merket med pir- og plassnummer, eks. H-22, og 2 skilt kan sees fra sjøside og fra bryggeside. Vanntilførsel vil være klart ved oppstart og strøm følger etter, anslagvis medio mai. Følg med på Facebook og her på nettsiden for nye oppdateringer.

MVH Styret

Vakt i Fredrikstad Motorbåtforening 2018

Vaktordningen starter 1.mai fra kl. 22.00 til kl. 06.00. Se link til vaktliste for hele perioden ut oktober under.

Medlemmene har på årsmøtet godkjent at styret bruker Vaktselskap ved vaktavløsning. For vakter som melder forfall, eller ikke møter opp, vil det nå koste Kr. 2000,uansett når man melder ifra. Skaff derfor vakt selv. Snakk med familie, venner eller andre du tror kan hjelpe deg.

Vaktene må være til stede kl. 22.00 for å bli registrert og unngå gebyr.

Foreningen har noen pensjonister eller andre som er villige til å ta ekstravakter. Du kan prøve å ringe og avtale tid og pris med dem selv, alternativt bytte innbyrdes. Vaktlister med telefonnummer ligger tilgjengelig i 2. etasje i klubbhuset. Må foreningen skaffe vakt kan du ringe Helge Lundberg mob. 980 67 432.

MVH Styret

Vaktliste FMF 2018_nettsiden

 

Avtaler inngått for kjøp av fortøyning og fendring på nye flytebrygger

Som tidligere meddelt har foreningen søkt å etablere avtaler som foreningens medlemmer med avtalt plass i det nye flytebryggeanlegget vil kunne dra fordeler av i byens båtutstyrsforretninger.  Foreløpig er det inngått avtaler med Maritim og Båtbua og i begge tilfeller har disse mottatt liste over medlemmer som er dekket av avtalen og der den enkelte må presentere seg ved kjøp for å kunne oppnå avtalte betingelser.

Under ser der link til avtaler som er inngått.

Styret

Maritim-avtale-med-FMF

Båtbua – avtale med FMF