Månedlige arkiver: mai 2018

VIKTIG- Avvent låsing av strømuttak på bryggene

Uttakene er merket med plass-nummer og den enkelt plasseier er ansvarlig for å låse sitt uttak og derved beskytte sitt eget uttak og forbruk som man senere vil bli fakturert for.

Strømtilførsel vil bli klar denne uken, men det bes om at låser ikke monteres før elektriker har kontrollert at alle uttak er OK.  Ny beskjed gis når dette er klart.

Styret