Månedlige arkiver: juni 2018

Strømanlegg kontrollert og klart til bruk

Strømanlegget på bryggene skal nå være kontrollert og klart til bruk.

Hvert uttak har egen strømmåler og medlemmene vil for sesongen 2018 bli fakturert for sitt forbruk etter avsluttet sesong basert på kr. 1,50 per KWH. Lås derfor ditt uttak med en liten hengelås når uttaket ikke benyttes. For neste sesong og videre vil styret vurdere hvordan betaling skal organiseres basert på forbrukserfaringene fra inneværende sesong.

Uttak på noen ledige plasser blir låst av foreningen inntil de blir leiet ut.

Styret