Tyverier av propeller på utenbordsmotorer meldt i havna

Da det er er meldt om to tilfeller av tyveri fra påhengere bes eiere av slike motorer om å sikre sine eiendeler ved å demontere propellene.

Styret