Båtplasser

Søknad

Ønsker du medlemskap i Fredrikstad Motorbåtforening eller båtplass i havna, må du fylle ut et eget søknadsskjema. Se linken nedenfor

Søknadsskjema

 


Anlegget

 


Antall Plasser

Totalt har foreningen ca.  454  plasser til båter av ulike bredder. Tildelingen av plasser foretas av tildelingskomiteen bestående av havnesjef, kasserer og nestleder.

Mål er senter/senter på utligger

2.50 m 56
3,00 m 127
3,50 m 93
4,00 m 98
4,50 m 42
5,00 m 27
5,25 m 3
5,50 m 8
6,50 m 1


Opplag


opplagForeningen disponerer ca. 24 mål opplagsplass. De fleste av medlemmene som har båtplass kan regne med vinteropplagsplass.

I våre medlemspriser inngår et uttak og et opptak pr. år. Ekstra uttak og opptak med bare kran, kjøring og plassering, eventuelt hjelpemann, betales i henhold til prisliste.

 

 


Prisliste 2018

Innmeldingsavgiift for nye medklemmer 2,500,-
Medlemskontingent samtlige medlemmer med/uten båt 300,-
Innskudd per breddemeter 6.000.-
Plassavgift per breddemeter 2,000,-
2,50 m 5.000,-
3,00 m 6.000,-
3,50 m 7.000,-
4,00 m 8.000,-
4,50 m 9,000,-
5,00 m 10.000,-
5,25 m 10.500,-
5,50 m 11.000,-
6,50 m 15.000,-
Slepejolle plass 600,-
Ekstra opptak og/eller utsetting, bare kran 200,-
Ekstra opptak og eller utsetting med kjøring til/fra opplagsplass 500,-
Stor vogn med hjelpemann 500,-
Opptak etter 31.oktober 500,-
Dugnadsavgift 500,-
Vaktavgift 2.000,-
Purregebyr 75,-

For ikke-medlemmer

Sommerplass på egen brygge uten rett til opptak/vinterlagring 6.000,-
Vinterplass på vannet På forespørsel
Sommerplass i hovedanlegget (pr. breddemeter) 3.000,-
Opplagsplass under sommersesong På forespørsel
Opptak – utsetting, kun kran 500,-
Opptak etter 31.10 og i havnesjefens ferie 1.000,-